OIL ON LINEN

“Lakers”
OIL ON LINEN
76 x 57

sku 3063

“Meditator”
OIL ON LINEN
43 x 36

sku 3062

“Walk in the Park”
OIL ON LINEN
43 x 36

sku 3060

“Starter”
OIL ON LINEN
68 x 54

sku 3061

“Override”
OIL ON LINEN
46 x 46

sku 3064

“Fugitives”
OIL ON LINEN
57 x 76

sku 3059

“Golden Gate”
OIL ON LINEN
36 x 36

sku 3000

“11-59 AM”
OIL ON LINEN
36 x 36

sku 3001

“Jumper”
OIL ON LINEN
36 x 36

sku 3002

“Witness”
OIL ON LINEN
46 x 46

sku 3003

“Carveterra”
OIL ON LINEN
24 x 24

sku 3004

“Lomcevak”
OIL ON LINEN
24 x 24

sku 3005

“Berkeley to Provincetown”
OIL ON LINEN
34 x 34

sku 3006

“Never Stop”
OIL ON LINEN
46 x 46

sku 3007

“Drift”
OIL ON LINEN
46 x 46

sku 3008

“Gateway”
OIL ON LINEN
36 x 36

sku 3009

“Time of Day”
OIL ON LINEN
46 x 46

sku 3010

“Blue Interstate”
OIL ON LINEN
24 x 24

sku 3011

“Metallic KO”
OIL ON LINEN
46 x 46

sku 3012

“Red Turns to Blue”
OIL ON LINEN
36 x 36

sku 3013

“Red Sky Drifters”
OIL ON LINEN
24 x 24

sku 3014

“Red Sky”
OIL ON LINEN
46 x 46

sku 3015

“Bent Legs”
OIL ON LINEN
36 x 36

sku 3016

“River Lethe”
OIL ON LINEN
57 x 76

sku 3017

“Skyline”
OIL ON LINEN
57 x 76

sku 3018

“Planet B”
OIL ON LINEN
36 x 43

sku 3019

“Untitled Grey”
OIL ON LINEN
27 x 32

sku 3020

“Untitled”
OIL ON LINEN
36 x 43

sku 3021

“Untitled Place”
OIL ON LINEN
36 x 43

sku 3022

“White #2”
OIL ON LINEN
54 x 68

sku 3023

“Horizon”
OIL ON LINEN
80 x 67

sku 3024

“Catapult”
OIL ON LINEN
43 x 36

sku 3025

“Quiet Sun”
OIL ON LINEN
59 x 50

sku 3026

“Velvet Kiss”
OIL ON LINEN
67 x 56

sku 3027

“Reliquary”
OIL ON LINEN
50 x 42

sku 3028

“Outland”
OIL ON LINEN
36 x 30

sku 3029

“X+Y”
OIL ON LINEN
24 x 20

sku 3030

“X+Y2”
OIL ON LINEN
24 x 18

sku 3031

“Manitou”
OIL ON LINEN
43 x 36

sku 3032

“Siren”
OIL ON LINEN
30 x 24

sku 3033

“Prairie’s Pride”
OIL ON LINEN
50 x 42

sku 3034

“Solitaire”
OIL ON LINEN
24 x 18

sku 3035

“Breeze”
OIL ON LINEN
36 x 30

sku 3036

“Chaser”
OIL ON LINEN
36 x 30

sku 3037

“Cathance”
OIL ON LINEN
60 x 54

sku 3038

“Mesabi”
OIL ON LINEN
50 x 42

sku 3039

“Radisson”
OIL ON LINEN
50 x 42

sku 3040

“Satellite”
OIL ON LINEN
59 x 50

sku 3055

“Street Life”
OIL ON LINEN
59 x 50

sku 3056

“6 to 1”
OIL ON LINEN
36 x 30

sku 3057

“Turk Croix”
OIL ON LINEN
43 x 36

sku 3058

“Shuffle”
OIL ON LINEN
37 x 30

sku 3043

“Flesh and Blood (Bathers)”
OIL ON LINEN
67 x 56

sku 3044

“Continental Divide”
OIL ON LINEN
80 x 67

sku 3045

“Incisor”
OIL ON LINEN
50 x 42

sku 3046

“Monument”
OIL ON LINEN
50 x 42

sku 3047

“Opposites Attract”
OIL ON LINEN
24 x 26

sku 3048

“Silk Serge”
OIL ON LINEN
43 x 36

sku 3049

“Westies”
OIL ON LINEN
80 x 67

sku 3050

“Drifter”
OIL ON LINEN
50 x 42

sku 3051

“Eternal Flame”
OIL ON LINEN
36 x 30

sku 3052

“Glare”
OIL ON LINEN
43 x 34

sku 3053

“Lane”
OIL ON LINEN
67 x 54

sku 3042

“Seaport”
OIL ON LINEN
43 x 34

sku 3054

“Untitled”
OIL ON LINEN
80 x 62

sku 3041